Home

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του φροντιστηρίου μας είναι ένα σύνολο αμοιβαίων υποχρεώσεων, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συνεργασία και τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας, με στόχο την πρόοδο και την επιτυχία των μαθητών μας.

Φροντιστήριο Νόησις - Κανόνες & όροι

Προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός μαθητή στο φροντιστήριο « είναι:

 • η παρουσία ενός από τους γονείς και η υπογραφή από αυτόν της αίτησης εγγραφής
 • η προσκόμιση του ελέγχου προόδου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς
 • η συνέντευξη του μαθητή με τον υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου
 • η γραφή από τον μαθητή ολιγόλεπτου διαγνωστικού κριτηρίου

*Η διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να απαλλάξει από τη διαδικασία γραφής διαγνωστικών κριτηρίων μαθητές που αποδεικνύεται από τον έλεγχο προόδου τους ή κατά την συνέντευξη , το γνωστικό τους επίπεδο.

Τα τμήματα του φροντιστηρίου συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να βρίσκονται σε ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η υπεύθυνη του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, αν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος των μαθητών.

Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μαθημάτων, και η συμμετοχή τους στους κύκλους διαγωνισμάτων που πραγματοποιούνται από το φροντιστήριο, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων των μαθητών. Αν σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν την προσέλευση ενός μαθητή, οι γονείς του θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσουν το φροντιστήριο. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το μάθημα, το φροντιστήριο αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα τους γονείς .

Οι μαθητές θα πρέπει:

  • να σέβονται τους χώρους και τον εξοπλισμό και να μην προκαλούν φθορές
  • να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας την προβλεπόμενη ώρα που αναγράφει  το πρόγραμμα τους  χωρίς καθυστέρηση
  • να έρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι τόσο στα μαθήματα όσο και στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα
  • να μη μεταφέρουν στην αίθουσα διδασκαλίας φαγητά και ποτά
  • να μην χρησιμοποιούν  τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Αν κάποιος μαθητής παραβιάζει συστηματικά τους παραπάνω κανόνες, η υπεύθυνη εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα να του ζητήσει να αποχωρήσει από την αίθουσα.

Το φροντιστήριο δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Σε προσωπικές συναντήσεις με την υπεύθυνη σπουδών μετά από ραντεβού.
 • Τηλεφωνικά με πρωτοβουλία του  φροντιστηρίου, αν  αυτό  κριθεί  σκόπιμο.
 • Το φροντιστήριο οργανώνει τακτικές ενημερώσεις των  γονέων  σε  μηνιαία  βάση ή  κατά  την  προσέλευση  τους  στο  φροντιστήριο.

Η προσέλευση στις ενημερώσεις και η τακτική επικοινωνία των γονέων με το φροντιστήριο συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της επίδοσης και στη ψυχολογική στήριξη των μαθητών στην προσπάθειά τους.

 • Τα  μηνιαία δίδακτρα προκαταβάλλονται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και απαιτείται η καταβολή διδάκτρων μέχρι και την ημέρα της αποχώρησης του μαθητή από το φροντιστήριο.

Αν κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει το την υπεύθυνη σπουδών προκειμένου να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία πληρωμής των διδάκτρων.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις που αφορούν στον ιό COVID-19στο χώρο του φροντιστηρίου πρέπει να υπάρχει  σταθμός  μέσων ατομικής προστασίας,να πραγματοποιούνται  συχνές απολυμάνσεις και να αερίζονται καλά όλες οι αίθουσες. Σε έκτακτες περιπτώσεις συνιστάται η τηλεκπαίδευση και η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το φροντιστήριο Θεωρητικών Σπουδών ¨Νόησις¨ έχοντας ως εφαλτήριο τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών προσεγγίζει τη μάθηση με σύγχρονο και μεθοδικό τρόπο. Σε ένα περιβάλλον άνετο και οικείο προτάσσει την ομαδική συνεργασία με τους μαθητές μέσα σε ολιγομελή τμήματα ώστε η διαδικασία της μάθησης να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου ακολουθούμε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων που καθορίζεται και διαμορφώνεται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Η υπευθυνότητά μας, η καθοδήγηση και η σωστή διαχείριση της ύλης οδηγούν σε ένα άριστο αποτέλεσμα

Service White1
Service White2
Service White3
CONTACT US

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στο Φροντιστήριο Νόησις αποτελεί επιθυμία και στόχο μας, η σταθερή και ειλικρινής επικοινωνία και συνεργασία.

Αναμένουμε τα μηνύματά σας, η απάντηση στα οποία συνήθως δίνεται εντός της ίδιας ημέρας.

Σταθερό :

+30 2422 400 992

Κινητό :

+30 693 831 6471

E-mail:

info@e-noisis.edu.gr


Skip to content