Λατινικά Γ Λυκείου

2 ώρες / εβδομάδα

Home Courses

Λατινικά Γ’ Λυκείου

Λατινικά Γ’ Λυκείου

Teacher

Πόψη Αικατερίνη

Category

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Το πρόγραμμα μας

Ωράριο Λατινικά Γ’ Λυκείου

Ωράριο Λατινικά Γ’ Λυκείου

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ωράριο

Ενδεικτικά: 2 Ώρες/ εβδομάδα

Λατινικά Γ’ Λυκείου

Λατινικά Γ’ Λυκείου

Περιγραφή μαθήματος

Βιβλία αναφοράς :

Πασχάλη, Μ. &Σαββαντίδη, Γ. Λατινικά Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. Εισαγωγή: Νικήτα, Δ. Ζ. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 2000

Πασχάλη, Μ. &Σαββαντίδη, Γ. Λατινικά Γ' Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 2000

Τζάρτζανου, Α. Λατινική Γραμματική. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

ΣΤΟΧΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών είναι να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τη λατινική γλώσσα και να γίνουν ικανοί να διαβάζουν, να μεταφράζουν και να κατανοούν απλά λατινικά κείμενα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωσή τους με γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα.

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικό Ανθολόγιο, που περιέχει:

1.Εισαγωγή στη λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (γένεση, γενικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας από την εμφάνισή της μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα).
2.Πενήντα διδακτικές ενότητες-μαθήματα που περιλαμβάνουν με τη σειρά: α) μια σύντομη πραγματολογική και γραμματολογική εισαγωγή στο κείμενο που ακολουθεί, β) ένα σύντομο αυτούσιο ή ελαφρά τροποποιημένο κείμενο, κατάλληλο για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων, γ) λεξιλόγιο με τις άγνωστες λέξεις ή φράσεις, δ) τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται σε κάθε ενότητα και ε) ασκήσεις για την εμπέδωση της γλωσσικής διδασκαλίας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ.5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5
Κειμ.6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ.7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ.11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11
Κειμ.13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13
Κειμ.14 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14
Κειμ.15 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15
Κειμ.20 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 16,
Γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18 (εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων

του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικού bos),
Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20

Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasimoriturum

να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.Κειμ.21 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 21Κειμ.24 ΜετάφρασηΓραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24Κειμ.25 ΜετάφρασηΓραμματική-συντακτικό κειμένου 25Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων

του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29 ΜετάφρασηΓραμματική-συντακτικό κειμένων 28,
συντακτικό κειμένου 29Κειμ.31 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμ.30, 31Κειμ.34 ΜετάφρασηΓραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η

ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά

τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις

σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση,2. αναφορική-τελική

πρόταση, 3. σουπίνο σε -um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και

5. αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση

του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική,

επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας-διδακτέας ύλης

Κειμ.38 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένων 37, 38Κειμ.42 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 39,
Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι

 

παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι

υποθετικές παραβολικές),
Συντακτικό κειμένου 42Κειμ.43 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 43 εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)\Κειμ.44 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3

(άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων) Γραμματική κειμένου 50

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν

στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

Κειμ.45 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 45

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου, τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

  1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίθετο.
  2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση..

Περιγραφή μαθήματος

Βιβλία αναφοράς :

Πασχάλη, Μ. &Σαββαντίδη, Γ. Λατινικά Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. Εισαγωγή: Νικήτα, Δ. Ζ. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 2000

Πασχάλη, Μ. &Σαββαντίδη, Γ. Λατινικά Γ' Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική κατεύθυνση. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 2000

Τζάρτζανου, Α. Λατινική Γραμματική. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

ΣΤΟΧΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών είναι να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τη λατινική γλώσσα και να γίνουν ικανοί να διαβάζουν, να μεταφράζουν και να κατανοούν απλά λατινικά κείμενα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωσή τους με γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα.

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικό Ανθολόγιο, που περιέχει:

1.Εισαγωγή στη λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (γένεση, γενικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας από την εμφάνισή της μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα).
2.Πενήντα διδακτικές ενότητες-μαθήματα που περιλαμβάνουν με τη σειρά: α) μια σύντομη πραγματολογική και γραμματολογική εισαγωγή στο κείμενο που ακολουθεί, β) ένα σύντομο αυτούσιο ή ελαφρά τροποποιημένο κείμενο, κατάλληλο για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων, γ) λεξιλόγιο με τις άγνωστες λέξεις ή φράσεις, δ) τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται σε κάθε ενότητα και ε) ασκήσεις για την εμπέδωση της γλωσσικής διδασκαλίας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ.5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5
Κειμ.6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ.7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ.11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11
Κειμ.13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13
Κειμ.14 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14
Κειμ.15 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15
Κειμ.20 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 16,
Γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18 (εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων

του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικού bos),
Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20

Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasimoriturum

να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.Κειμ.21 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 21Κειμ.24 ΜετάφρασηΓραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24Κειμ.25 ΜετάφρασηΓραμματική-συντακτικό κειμένου 25Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων

του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29 ΜετάφρασηΓραμματική-συντακτικό κειμένων 28,
συντακτικό κειμένου 29Κειμ.31 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμ.30, 31Κειμ.34 ΜετάφρασηΓραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η

ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά

τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις

σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση,2. αναφορική-τελική

πρόταση, 3. σουπίνο σε -um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και

5. αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση

του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική,

επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας-διδακτέας ύλης

Κειμ.38 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένων 37, 38Κειμ.42 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 39,
Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι

 

παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι

υποθετικές παραβολικές),
Συντακτικό κειμένου 42Κειμ.43 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 43 εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)\Κειμ.44 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3

(άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων) Γραμματική κειμένου 50

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν

στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

Κειμ.45 ΜετάφρασηΣυντακτικό κειμένου 45

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου, τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

  1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίθετο.
  2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση..

Max Availability : 4

Difficulty : Λατινικά Γ' Λυκείου

Location : Φροντιστήριο

Typology : Γ' Λυκείου

Question
Skip to content