Για εμάς
Home

Για εμάς

Η Φιλοσοφία μας

Το φροντιστήριο Θεωρητικών Σπουδών “Νόησις” έχοντας ως εφαλτήριο τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών προσεγγίζει τη μάθηση με σύγχρονο και μεθοδικό τρόπο. Σε ένα περιβάλλον άνετο και οικείο προτάσσει την ομαδική συνεργασία με τους μαθητές μέσα σε ολιγομελή τμήματα ώστε η διαδικασία της μάθησης να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου ακολουθούμε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων που καθορίζεται και διαμορφώνεται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Η υπευθυνότητά μας, η καθοδήγηση και η σωστή διαχείριση της ύλης οδηγούν σε ένα άριστο αποτέλεσμα.

Για εμάς
Το φροντιστήριο Θεωρητικών Σπουδών ¨Νόησις¨ έχει ως ΜΕΘΟΔΟ

Μαθήματα εξ αποστάσεως
Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των περιστάσεων προσφέρουμε online μαθήματα με σιγουριά και ασφάλεια.

Δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων
Παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας (ιδιαίτερων μαθημάτων), προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ολιγομελή τμήματα (2 – 4 ατόμων)
Τα ολιγομελή τμήματα σε συνδυασμό με το ευχάριστο περιβάλλον βοηθούν τον μαθητή να εξοικειωθεί και να αναπτύξει τις γνωστικές του ικανότητες.

Σχεδιαγράμματα και σημειώσεις
Η διδασκαλία γίνεται πιο προσιτή και εύληπτη για τον μαθητή από την πρώτη σχεδιαγραμματική προσέγγιση. Έτσι, στο δεύτερο επίπεδο της αναλυτικής παρουσίασης ο μαθητής εμπλουτίζει και ενισχύει τις γνώσεις του.

Μάθημα σε τραπέζι συνεργασίας
Με αυτόν τον τρόπο προάγεται τόσο η ομαδικότητα και η ανταλλαγή απόψεων όσο και ο δυναμισμός που οδηγούν στην επιτυχία.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα
Τα διαγωνίσματα είναι βασισμένα αρχικά σε μικρές ενότητες και εν συνεχεία σε ευρύτερα κεφάλαια για άριστη εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Icon Check White

Τα όνειρα σας, η δύναμη μας!

42

Μαθήματα

2

Ομάδες Προσανατολισμού

4

Τάξεις

4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα του φροντιστηρίου μας Νόησις , είναι ολιγομελή (έως 4 άτομα) και ομοιογενή και βασίζονται στην ιδέα της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Πιο αναλυτικά:

01. Διάλογος

Το μάθημα κατευθύνεται από τον διδάσκοντα μέσα από ερωτήσεις και σταδιακή παρουσίαση του νέου διδακτικού περιεχομένου

03. Γνωστικές αδυναμίες

Ο διδάσκων έχει την δυνατότητα γύρω από το τραπέζι συνεργασίας να εντοπίζει πιο εύκολα τις γνωστικές αδυναμίες κάθε μαθητή και να εστιάζει περισσότερο σε αυτές με στόχο να εξαλειφθούν.

02. Αυτενέργεια

Οι μαθητές με αυτενέργεια και συμμετοχή ανακαλύπτουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο τη γνώση. Αυτή η μέθοδος εκτός από το ότι αφυπνίζει και ενεργοποιεί τη σκέψη του μαθητή, τον βοηθάει να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα, αλλά και να διαχειριστεί εποικοδομητικά τη νέα γνώση.

04. Επιθυμητό αποτέλεσμα

Ο μαθητής σταδιακά αποκτά εμπιστοσύνη στις ικανότητές του καθώς βελτιώνεται συνεχώς και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να καταφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Skip to content